T4

Welke informatie heeft de Regionale Verkeersmanagementcentrale van de wegbeheerder altijd nodig om een verkeersmaatregel te kunnen nemen?