T27

Welke soorten gele verlichting worden op IM-hulpverleningsvoertuigen gebruikt als attentieverlichting?