T2

Bij eenzijdig aanrijdgevaar is de veiligheidsruimte (de lege bufferruimte tussen het hulpverleningsvoertuig en het incident):