PSM 25

Hoe wordt de positie van een hulpverleningsvoertuig aangegeven ten opzichte van het incident?