PSM 24

Er staat een pechgeval op de vluchtstrook. Als een IM-hulpverlener het pechgeval gaat verplaatsen, dan treft hij minimaal de Basismaatregel pechverplaatsing:

Bij verhoogde gevaarzetting moet hij extra maatregelen laten nemen.

De RVC heeft op een gesignaleerde weg de keuze uit drie extra maatregelen:

1 Extra maatregel: Vluchtstrookmaatregel bij pechverplaatsing
2 Extra maatregel: Snelheidsmaatregel
3 Extra maatregel: Vervolgmaatregel bij pechverplaatsing

 

 

Zet de extra maatregelen in de juiste volgorde: van de lichtste tot de zwaarste maatregel
Tip: Deze volgorde is bij een eerdere vraag al besproken!