PSM 18

Als het vermoeden bestaat dat er bij een incident gevaarlijke stoffen vrijkomen, dan gelden: