PSM 13

Een van de IM-hulpverleners gebruikt zijn hulpverleningsvoertuig om een incident te beveiligen. Hij maakt een veiligheidsruimte tussen het beveiligingsvoertuig en het incident. Op welke wegen moet de veiligheidsruimte in meters gelijk zijn aan de maximumsnelheid in kilometers?