2.9

Als je met een hulpverleningsvoertuig als eerste ter plaatse komt op een weg met eenzijdig aanrijdgevaar en het verkeer rijdt langzaam of staat stil, dan: