4.18

'Beslis of de weg afgesloten moet worden' gaat over het wel of niet afsluiten van de weg in één of beide rijrichtingen.
Dit: