4.15

De eerste IM-hulpverlener ter plaatse bij dit ongeval op een weg met ongescheiden rijbanen zet het verkeer stil.

Dit stilzetten van het verkeer wordt: