3.10

Op de vluchtstrook staat een hulpverleningsvoertuig ter beveiliging van een incident: