3.17

Welke handelingen verricht je om de vluchtstrook op te rijden?