3.12

Welke handelingen verricht je om de vluchtstrook op te rijden?