2.25

In de richtlijn worden de eerste veiligheidsmaatregelen genoemd, die de eerste hulpverlener ter plaatse moet nemen voor zijn eigen veiligheid, de veiligheid van de slachtoffers en de veiligheid van het overige verkeer. De beschreven eerste veiligheidsmaatregelen maken de plaats incident: