1.14

Je komt als hulpverlener als eerste ter plaatse bij een ongeval, waarbij een elektrisch voertuig is betrokken. Van het elektrische voertuig is de kooiconstructie beschadigd en zijn de airbags uitgegaan. Wat is een indicatie dat het compartiment van de hoogspanningsbatterijen is beschadigd en er stroom 'lekt'?