Gevaren op de vluchtstrook

 

 

Na de melding probeer je je al een beeld te vormen van het incident.
Daarbij zijn de volgende vragen belangrijk:

  • Is de vluchtstrook minder gevaarlijk dan de hoofdrijbaan, omdat er geen verkeer rijdt?

  • Of is de vluchtstrook juist gevaarlijker? Zo ja, waarom dan?